fahrzeugdatenbank

  • 2009 - 2014
Ford Flex 3.5 V6 287 PS
699.00€ 599.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 1.4 TSI 122 PS
499.00€ 399.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 2.0 TDI CR 110 PS
499.00€ 399.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 1.2 TSI 105 PS
499.00€ 399.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 1.6 TDI 105 PS
499.00€ 399.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 2.0 TDI CR 170 PS
499.00€ 399.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 1.8 TSI 160 PS
499.00€ 399.00€
  • 2009 - 2014
Skoda Yeti 2.0 TDI CR 140 PS
499.00€ 399.00€
Oben